Szkolenie e-learning

Zapraszamy na kurs i egzamin na uprawnienia energetyczne - G1, G2, G3 E i D. Nabór do nowej grupy. Koszt: 350,00 zł.      Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON


Oferta edukacyjna

SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE

- BHP – wszystkie grupy zawodowe,

- podstawowa pierwsza pomoc,

- obsługa kasy fiskalnej,

- kursy komputerowe dla wszystkich grup wiekowych.

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia organizowane w Kaliszu przy współpracy z Wyższą Inżynierską Szkołą Bezpieczeństwa
i Organizacji Pracy w Radomiu.

- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,

 

 

SZKOŁY POLICEALNE

- Technik administracji

- Technik BHP – kierunek objęty patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

- Technik turystyki wiejskiej

 

 

LICEum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- trzyletnie po gimnazjum i „starej” szkole podstawowej.