Szkolenie e-learning

Zapraszamy na kurs i egzamin na uprawnienia energetyczne - G1, G2, G3 E i D. Nabór do nowej grupy. Koszt: 350,00 zł.      Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON


BHP/PPOŻ

BHP
Zakres oferowanych usług:

 • pełnienie obowiązków służby BHP
 • prowadzenie stałego nadzoru nad warunkami pracy w zakładach pracy
 • organizacja pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy i prowadzenie ich rejestru
 • szkolenia BHP i PPOŻ - pełen zakres
 • współpraca z Państwową Inspekcja Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną
 • ocena ryzyka zawodowego
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • prowadzenie rejestru wypadków
 • sporządzanie kart statystycznych do GUS i sprawozdań o warunkach pracy


PPOŻ
Zakres oferowanych usług:

 • kompleksowa obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Przedsiębiorstw i Instytucji
 • ocena zagrożenia wybuchem
 • sporządzanie planów ewakuacji dla obiektów
 • dobór sprzętu ochrony przeciwpożarowej
 • wyznaczanie dróg i wyjść ewakuacyjnych
 • szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • wyposażenie obiektów w sprzęt ochrony przeciwpożarowej (gaśnice, instrukcje, oznaczenia)


AUDITY

Wykonujemy audity wewnętrzne norm:

 • ISO 9001:2000 - System Zarządzania Jakością
 • ISO 14001 - System Zarządzania Srodowiskowego
 • ISO 18001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Hiegieną Pracy
 • systemu HACCP


Na Państwa zlecenie przeprowadzimy audity wewnętrzne wyżej wymienionych norm, poprzez:

 • zainicjowanie auditu,
 • przegląd dokumentacji,
 • przegląd zakładu pracy, stanowisk pracy, procesów technologicznych.


Przeprowadzimy audity z zakresu zgodności z całego obszaru lub z wybranych przez Państwa obszarów danej normy i dokonamy ich opisów, sporządzając następujące dokumenty:

 • program auditu,
 • plan auditu,
 • listę pytań,
 • raport z auditu,
 • kartę działań korygujących (KDK),
 • rejestr Raportów z auditu,
 • rejestr KDK,
 • raport z przeglądu dokumentacji.

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON