Szkolenie e-learning

Zapraszamy na kurs i egzamin na uprawnienia energetyczne - G1, G2, G3 E i D. Nabór do nowej grupy. Koszt: 350,00 zł.      Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON


Ochrona środowiska

Oferujemy usługi z zakresu sporządzania następujących dokumentów:


Ogólne

 • Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Wniosek o pozwolenie zintegrowane


Gospodarka odpadami

 • Wniosek o:
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji
  • wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  • zezwolenie na zbieranie i transport odpadów
  • zezwolenie na odzysk odpadów
 • Ewidencja odpadów
 • Zbiorcze zestawienie danych o odpadach

Ochrona powietrza

 • Studium ochrony atmosfery
 • Zgłoszenie instalacji nie wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, lecz wymagającej zgłoszenia


Hałas

 • Ocena akustyczna przedsięwzięcia


Opłaty

 • Informacja o zakresie korzystania ze środowiska


Dodatkowo sprawozdawczość związana z:

 • zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
 • pojazdami wycofanymi z eksploatacji,
 • transgranicznym przemieszczaniem odpadów,
 • odpadami opakowaniowymi.

Oferujemy jednorazowe sporządzanie dokumentacji lub nawiązanie współpracy w zakresie sporządzania okresowych sprawozdań i rozliczeń do Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON