Szkolenie e-learning

Zapraszamy na kurs i egzamin na uprawnienia energetyczne - G1, G2, G3 E i D. Nabór do nowej grupy. Koszt: 350,00 zł.      Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON


Kursy zawodowe i inne
WYMIANA BUTLI GAZOWYCH W WÓZKACH JEZDNIOWYCH

Cel kursu:

Celem kursu jest uzyskanie wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan – butan w wózkach zasilanych gazem, podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i dla zdrowia występujących przy wymianie butli, sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i warunkach awaryjnych.


Do kogo skierowany jest kurs?
Kurs skierowany jest do kierowców wózków jezdniowych zasilanych gazem propan – butan, którzy będą wymieniali butle w wózkach.

Wykładowcy:


Osoby posiadające wiedzę teoretyczną z zakresu szkolenia oraz instruktor – osoba posiadająca uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych.

Uprawnienia:

Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o Ukończeniu Kursu, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON

 

 
BEZPIECZNE USUWANIE AZBESTU

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, poznania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nabycia umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom.


Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do osób, które w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu, pracodawców i osób kierujących takimi pracownikami.


Wykładowcy:
Praktycy, posiadający doświadczenie praktyczne i dydaktyczne, legitymujący się wieloletnim doświadczeniem z zakresu szkolenia.

Uprawnienia:

Uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie o Ukończeniu Kursu, zgodne z rozporządzeniem MEN, upoważniające do wykonywania prac związanych z demontażem eternitu. Zaświadczenie o przejściu szkolenia ważne jest bezterminowo.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON

 

 
OPERATOR PILARKI MECHANICZNEJ

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora pilarki mechanicznej.

Do kogo skierowany jest kurs?

W kursie mogą uczestniczyć osoby legitymujące się ukończeniem co najmniej szkoły podstawowej oraz zaświadczeniem lekarskim dopuszczającym do pracy
w zawodzie operator pilarki mechanicznej. Kurs szczególnie polecamy osobom, które w ramach swoich obowiązków wykorzystują pilarkę mechaniczną. Ofertę kierujemy do pracowników przedsiębiorstw usług leśnych i ogrodniczych,
a także do pracowników służb drogowych, PKP, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.


Wykładowcy:

Praktycy, posiadający doświadczenie praktyczne i dydaktyczne, legitymujący się wieloletnim doświadczeniem z zakresu szkolenia.

Uprawnienia:

Każdy uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie o Ukończeniu Kursu, zgodnie
z rozporządzeniem MEN, uprawniające do pracy w zawodzie operator pilarki mechanicznej.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON

 

 
OBSŁUGA KASY FISKASLNEJ

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi różnego rodzaju kas fiskalnych. Uczestnicy kursu poznają obowiązki sprzedawcy, przepisy prawne dotyczące sprzedaży za pomocą kas rejestrujących,  będą wykonywać czynności kasjera i nabędą sprawności w obsłudze kas fiskalnych, jak i urządzeń wspomagających: czytnika kodów kreskowych, wagi elektronicznej, szuflady.


Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs skierowany jest osób chcących podjąć pracę na stanowisku kasjera sklepowego.


Wykładowcy:

Praktycy, posiadający doświadczenie praktyczne i dydaktyczne, legitymujący się wieloletnim doświadczeniem z zakresu szkolenia.

Uprawnienia:

Na zakończenie kursanci otrzymują Zaświadczenie o Ukończeniu Kursu,  zgodnie z rozporządzeniem MEN.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON