Szkolenie e-learning

Zapraszamy na kurs i egzamin na uprawnienia energetyczne - G1, G2, G3 E i D. Nabór do nowej grupy. Koszt: 350,00 zł.      Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON


KURS ELEKTOENERGETYCZNY (SEP) DOZÓR I EKSPLOATACJA: GRUPA 2

Cel kursu:

Celem kursu jest aktualizacja wiedzy, przedstawienie zmian, nowości
oraz przygotowanie teoretyczne kandydatów do egzaminu państwowego.

Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs skierowany jest do osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne obejmujący następujące urządzenia, instalacje
i sieci Grupy 2:

  1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
  2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
  3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
  4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
  5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
  6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
  7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
  8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
  9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
  10. aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9.


Wykładowcy:

Eksperci, doświadczeni wykładowcy, posiadający wiedzę teoretyczną przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.


Uprawnienia:

Kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem państwowych uprawnień ważnych na okres 5 lat.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji / dozoru

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON