Szkolenie e-learning

Zapraszamy na kurs i egzamin na uprawnienia energetyczne - G1, G2, G3 E i D. Nabór do nowej grupy. Koszt: 350,00 zł.      Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON


KURS ELEKTOENERGETYCZNY (SEP) DOZÓR I EKSPLOATACJA: GRUPA 1

Świadectwa kwalifikacyjne wydawane od 21 czerwca 2003 r. do 3 maja 2005 r., na których nie jest podany termin ważności, w myśl art. 16 ustawy zmieniającej z dnia 4 marca 2005 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 552) zachowują ważność przez okres 5 lat od daty wejścia w życie w/w ustawy czyli do 3 maja 2010 r.

Cel kursu:

Celem kursu jest aktualizacja wiedzy, przedstawienie zmian, nowości oraz przygotowanie teoretyczne kandydatów do egzaminu państwowego.


Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs skierowany jest do osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 1:
  1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
  2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
  3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
  4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
  5. urządzenia elektrotermiczne;
  6. urządzenia do elektrolizy;
  7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
  8. elektryczna sieć trakcyjna;
  9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
  10. aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9.


Wykładowcy:

Eksperci, doświadczeni wykładowcy, posiadający wiedzę teoretyczną przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych.


Uprawnienia:

Kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem państwowych uprawnień ważnych na okres 5 lat.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji / dozoru

 

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON