Szkolenie e-learning

Zapraszamy na kurs i egzamin na uprawnienia energetyczne - G1, G2, G3 E i D. Nabór do nowej grupy. Koszt: 350,00 zł.      Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON


KURS ELEKTOENERGETYCZNY (SEP) DOZÓR I EKSPLOATACJA: GRUPA 3

Cel kursu:

Celem kursu jest aktualizacja wiedzy, przedstawienie zmian, nowości
oraz przygotowanie teoretyczne kandydatów do egzaminu państwowego.


Do kogo skierowane jest kurs?

Kurs skierowany jest do osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 3:
  1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
  2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie;
  3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
  4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
  5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
  6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
  7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa;
  8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
  9. turbiny gazowe;
  10. aparatura kontrolno – pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9.


Wykładowcy:

Eksperci, doświadczeni wykładowcy, posiadający wiedzę teoretyczną przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń instalacji i sieci gazowych.


Uprawnienia:

Kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem państwowych uprawnień  ważnych na okres 5 lat.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji / dozoru

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON