Szkolenie e-learning

Zapraszamy na kurs i egzamin na uprawnienia energetyczne - G1, G2, G3 E i D. Nabór do nowej grupy. Koszt: 350,00 zł.      Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON


OPERATOR PILARKI MECHANICZNEJ

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora pilarki mechanicznej.

Do kogo skierowany jest kurs?

W kursie mogą uczestniczyć osoby legitymujące się ukończeniem co najmniej szkoły podstawowej oraz zaświadczeniem lekarskim dopuszczającym do pracy
w zawodzie operator pilarki mechanicznej. Kurs szczególnie polecamy osobom, które w ramach swoich obowiązków wykorzystują pilarkę mechaniczną. Ofertę kierujemy do pracowników przedsiębiorstw usług leśnych i ogrodniczych,
a także do pracowników służb drogowych, PKP, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.


Wykładowcy:

Praktycy, posiadający doświadczenie praktyczne i dydaktyczne, legitymujący się wieloletnim doświadczeniem z zakresu szkolenia.

Uprawnienia:

Każdy uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie o Ukończeniu Kursu, zgodnie
z rozporządzeniem MEN, uprawniające do pracy w zawodzie operator pilarki mechanicznej.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON