Szkolenie e-learning

Zapraszamy na kurs i egzamin na uprawnienia energetyczne - G1, G2, G3 E i D. Nabór do nowej grupy. Koszt: 350,00 zł.      Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON


BEZPIECZNE USUWANIE AZBESTU

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, poznania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nabycia umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom.


Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do osób, które w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu, pracodawców i osób kierujących takimi pracownikami.


Wykładowcy:
Praktycy, posiadający doświadczenie praktyczne i dydaktyczne, legitymujący się wieloletnim doświadczeniem z zakresu szkolenia.

Uprawnienia:

Uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie o Ukończeniu Kursu, zgodne z rozporządzeniem MEN, upoważniające do wykonywania prac związanych z demontażem eternitu. Zaświadczenie o przejściu szkolenia ważne jest bezterminowo.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON