Szkolenie e-learning

Zapraszamy na kurs i egzamin na uprawnienia energetyczne - G1, G2, G3 E i D. Nabór do nowej grupy. Koszt: 350,00 zł.      Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON


Kursy obsługi maszyn i urządzeń technicznych (UDT)

I W – WCIĄGNIKI I WYCIĄGARKI STEROWANE Z KABINY (obsługa i konserwacja)
II W – WCIĄGNIKI I WYCIĄGARKI HAKOWE STEROWANE Z POZIOMU ROBOCZEGO (obsługa i konserwacja)

Cel kursu:


Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi i konserwacji wciągników i wciągarek sterowanych z kabiny  a także wciągników i wciągarek hakowych sterowanych z poziomu roboczego oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego w ww. zakresie.

Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs adresowany jest do osób chcących zdobyć uprawnienia do obsługi
i konserwacji wciągników i wciągarek sterowanych z kabiny oraz wciągników i wciągarek hakowych sterowanych z poziomu roboczego.

Wykładowcy:

Instruktorzy – praktycy, posiadający uprawnienia do obsługi i konserwacji wciągników i wciągarek sterowanych z kabiny oraz wciągników i wciągarek hakowych sterowanych z poziomu roboczego.

Uprawnienia: 

Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia,  zgodnie z rozporządzeniem MEN, na podstawie którego można przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia do obsługi i konserwacji wciągników i wciągarek sterowanych z kabiny wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne

UWAGA! Wniosek składa się z dwóch części:

 • w pierwszej wnioskuje się o sprawdzenie kwalifikacji, za co pobierana jest opłata w wysokości 152 zł (zgodnie z art. 23 p. 4 ustawy o dozorze technicznym);
 • w drugiej można wnioskować o wydanie certyfikatu przez Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT-CERT w języku angielskim (cena jest ustalana przez UDT-CERT i wynosi 61 zł z VAT).

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON

 

 

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy hakowego suwnic i żurawi oraz przygotowanie do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego.


Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za obsługę i konserwację haka urządzenia dźwignicowego (osoby te określane są mianem hakowego) oraz osób chcących pracować na tym stanowisku.


Wykładowcy:

Instruktorzy – praktycy, posiadający uprawnienia do obsługi i konserwacji haka urządzenia dźwignicowego.


Uprawnienia:

Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia,  zgodnie z rozporządzeniem MEN, na podstawie którego można przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia do pracy na stanowisku hakowego (obsługa i konserwacja haka urządzenia dźwignicowego) wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego.


Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne
UWAGA! Wniosek składa się z dwóch części:

 • w pierwszej wnioskuje się o sprawdzenie kwalifikacji, za co pobierana jest opłata w wysokości 152 zł (zgodnie z art. 23 p. 4 ustawy o dozorze technicznym);
 • w drugiej można wnioskować o wydanie certyfikatu przez Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT-CERT w języku angielskim (cena jest ustalana przez UDT-CERT i wynosi 61 zł z VAT).

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON

 

 

Cel kursu:

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie obsługi burt samowyładowczych w samochodach dostawczych, które posiadają takie urządzenie.


Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs adresowany jest do osób chcących podjąć pracę przy obsłudze burty samowyładowczej.


Wykładowcy:

Instruktorzy – praktycy, posiadający uprawnienia do obsługi  i konserwacji  burt samowyładowczych.


Uprawnienia:

Kurs kończy się sprawdzeniem umiejętności kandydatów przy obsłudze burty i otrzymaniem Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia, zgodnie z rozporządzeniem MEN.


Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne
UWAGA! Wniosek składa się z dwóch części:

 • w pierwszej wnioskuje się o sprawdzenie kwalifikacji, za co pobierana jest opłata w wysokości 152 zł (zgodnie z art. 23 p. 4 ustawy o dozorze technicznym);
 • w drugiej można wnioskować o wydanie certyfikatu przez Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT-CERT w języku angielskim (cena jest ustalana przez UDT-CERT i wynosi 61 zł z VAT).

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON

 

 

I S – SUWNICE STEROWANE Z KABINY (obsługa i konserwacja)
II S – SUWNICE HAKOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA STEROWANE Z POZIOMU ROBOCZEGO (obsługa i konserwacja)

Cel kursu:


Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi i konserwacji suwnic sterowanych z kabiny a także suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego oraz  do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego w ww. zakresie.


Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs adresowany jest do osób chcących zdobyć uprawnienia do obsługi i konserwacji suwnic sterowanych z kabiny oraz suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego.


Wykładowcy:

Instruktorzy – praktycy, posiadający uprawnienia do obsługi i konserwacji suwnic sterowanych z kabiny a także suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego.


Uprawnienia:

Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia,  zgodnie z rozporządzeniem MEN, na podstawie którego można przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia do obsługi i konserwacji suwnic sterowanych z kabiny wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego.


Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne
UWAGA! Wniosek składa się z dwóch części:

 • w pierwszej wnioskuje się o sprawdzenie kwalifikacji, za co pobierana jest opłata w wysokości 152 zł (zgodnie z art. 23 p. 4 ustawy o dozorze technicznym);
 • w drugiej można wnioskować o wydanie certyfikatu przez Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT-CERT w języku angielskim (cena jest ustalana przez UDT-CERT i wynosi 61 zł z VAT).

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON

 

 

I P – PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE: WOLNOBIEŻNE I PRZEWOŹNE, SAMOJEZDNE (obsługa i konserwacja)
II P – PODESTY RUCHOME – WISZĄCE, MASZTOWE, STACJONARNE (obsługa i konserwacja)

Cel kursu:


Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi i konserwacji podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych i przewoźnych oraz samojezdnych a także podestów ruchomych – wiszących, masztowych i stacjonarnych oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego w ww. zakresie.

Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs adresowany jest do osób chcących zdobyć uprawnienia do obsługi
i konserwacji podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych i przewoźnych oraz samojezdnych oraz podestów ruchomych – wiszących, masztowych i stacjonarnych.

Wykładowcy:

Instruktorzy – praktycy, posiadający uprawnienia do obsługi i konserwacji podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych i przewoźnych oraz samojezdnych i podestów ruchomych – wiszących, masztowych i stacjonarnych


Uprawnienia: 

Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia,  zgodnie z rozporządzeniem MEN, na podstawie którego można przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia do obsługi i konserwacji podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych i przewoźnych oraz samojezdnych wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne
UWAGA! Wniosek składa się z dwóch części:

 • w pierwszej wnioskuje się o sprawdzenie kwalifikacji, za co pobierana jest opłata w wysokości 152 zł (zgodnie z art. 23 p. 4 ustawy o dozorze technicznym);
 • w drugiej można wnioskować o wydanie certyfikatu przez Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT-CERT w języku angielskim (cena jest ustalana przez UDT-CERT i wynosi 61 zł z VAT).

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON

 

 

I WJO – WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE SPECJALIZOWANE (obsługa i konserwacja)
II WJO – WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE (obsługa i konserwacja)

Cel kursu:


Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi i konserwacji wózków z mechanicznym napędem podnoszenia – kat. I WJO. i II WJO.

Do kogo skierowany jest kursy?

Kursy adresowany jest do osób chcących zdobyć uprawnienia do obsługi
i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych
z napędem elektrycznym i silnikowym oraz instalacją gazową – kat. I WJO. i II WJO.

Wykładowcy:

Instruktorzy – praktycy, posiadający uprawnienia do obsługi i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych – kat. I WJO. i II WJO.

Uprawnienia: 

Program kursu  zarejestrowany w ODK Mysłowice pod numerem 1176/IX/06 może zakończyć się egzaminem wewnętrznym i wydaniem  uprawnień przez pracodawcę.

Alternatywnie kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia,  zgodnie z rozporządzeniem MEN, na podstawie którego można przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia do obsługi i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych wydawane są wówczas przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne
UWAGA! Wniosek składa się z dwóch części:

 • w pierwszej wnioskuje się o sprawdzenie kwalifikacji, za co pobierana jest opłata w wysokości 152 zł (zgodnie z art. 23 p. 4 ustawy o dozorze technicznym);
 • w drugiej można wnioskować o wydanie certyfikatu przez Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT-CERT w języku angielskim (cena jest ustalana przez UDT-CERT i wynosi 61 zł z VAT).

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON

 

 

 

I D – DŹWIGI TOWAROWE Z OBSŁUGĄ I SZPITALNE (obsługa i konserwacja)
II D – DŹWIGI BUDOWLANE Z OBSŁUGĄ (obsługa i konserwacja)

Cel kursu:


Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy przy obsłudze i konserwacji dźwigów towarowych z obsługą i szpitalnych oraz dźwigów budowlanych z obsługą a także do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego w ww. zakresie.

Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs adresowany jest do osób chcących zdobyć uprawnienia do obsługi
i konserwacji dźwigów towarowych z obsługą i szpitalnych oraz dźwigów budowlanych z obsługą.

Wykładowcy:

Instruktorzy – praktycy, posiadający uprawnienia do obsługi i konserwacji dźwigów towarowych z obsługą i szpitalnych oraz dźwigów budowlanych z obsługą

Uprawnienia: 

Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia,  zgodnie z rozporządzeniem MEN, na podstawie którego można przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia do obsługi i konserwacji dźwigów towarowych z obsługą i szpitalnych wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne
UWAGA! Wniosek składa się z dwóch części:

 • w pierwszej wnioskuje się o sprawdzenie kwalifikacji, za co pobierana jest opłata w wysokości 152 zł (zgodnie z art. 23 p. 4 ustawy o dozorze technicznym);
 • w drugiej można wnioskować o wydanie certyfikatu przez Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT-CERT w języku angielskim (cena jest ustalana przez UDT-CERT i wynosi 61 zł z VAT).

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON

 

 

I Ż – ŻURAWIE WĘŻOWE I SZYNOWE (obsługa i konserwacja)
II Ż – ŻURAWIE PRZENOŚNE (HDS) (obsługa i konserwacja)

Cel kursu:


Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi i konserwacji żurawi wężowych i szynowych a także żurawi przenośnych (HDS)  oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego w ww. zakresie.

Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs adresowany jest do osób chcących zdobyć uprawnienia do obsługi
i konserwacji żurawi wężowych i szynowych oraz żurawi przenośnych (HDS).

Wykładowcy:

Instruktorzy – praktycy, posiadający uprawnienia do obsługi i konserwacji żurawi wężowych i szynowych oraz żurawi przenośnych (HDS).

Uprawnienia: 

Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia,  zgodnie z rozporządzeniem MEN, na podstawie którego można przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia do obsługi i konserwacji żurawi wężowych i szynowych wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne
UWAGA! Wniosek składa się z dwóch części:

 • w pierwszej wnioskuje się o sprawdzenie kwalifikacji, za co pobierana jest opłata w wysokości 152 zł (zgodnie z art. 23 p. 4 ustawy o dozorze technicznym);
 • w drugiej można wnioskować o wydanie certyfikatu przez Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT-CERT w języku angielskim (cena jest ustalana przez UDT-CERT i wynosi 61 zł z VAT).

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON