Szkolenie e-learning

Zapraszamy na kurs i egzamin na uprawnienia energetyczne - G1, G2, G3 E i D. Nabór do nowej grupy. Koszt: 350,00 zł.      Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON


Cel kursu:

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie obsługi burt samowyładowczych w samochodach dostawczych, które posiadają takie urządzenie.


Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs adresowany jest do osób chcących podjąć pracę przy obsłudze burty samowyładowczej.


Wykładowcy:

Instruktorzy – praktycy, posiadający uprawnienia do obsługi  i konserwacji  burt samowyładowczych.


Uprawnienia:

Kurs kończy się sprawdzeniem umiejętności kandydatów przy obsłudze burty i otrzymaniem Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia, zgodnie z rozporządzeniem MEN.


Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne
UWAGA! Wniosek składa się z dwóch części:

  • w pierwszej wnioskuje się o sprawdzenie kwalifikacji, za co pobierana jest opłata w wysokości 152 zł (zgodnie z art. 23 p. 4 ustawy o dozorze technicznym);
  • w drugiej można wnioskować o wydanie certyfikatu przez Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT-CERT w języku angielskim (cena jest ustalana przez UDT-CERT i wynosi 61 zł z VAT).

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON