Szkolenie e-learning

Zapraszamy na kurs i egzamin na uprawnienia energetyczne - G1, G2, G3 E i D. Nabór do nowej grupy. Koszt: 350,00 zł.      Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON


I P – PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE: WOLNOBIEŻNE I PRZEWOŹNE, SAMOJEZDNE (obsługa i konserwacja)
II P – PODESTY RUCHOME – WISZĄCE, MASZTOWE, STACJONARNE (obsługa i konserwacja)

Cel kursu:


Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi i konserwacji podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych i przewoźnych oraz samojezdnych a także podestów ruchomych – wiszących, masztowych i stacjonarnych oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego w ww. zakresie.

Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs adresowany jest do osób chcących zdobyć uprawnienia do obsługi
i konserwacji podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych i przewoźnych oraz samojezdnych oraz podestów ruchomych – wiszących, masztowych i stacjonarnych.

Wykładowcy:

Instruktorzy – praktycy, posiadający uprawnienia do obsługi i konserwacji podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych i przewoźnych oraz samojezdnych i podestów ruchomych – wiszących, masztowych i stacjonarnych


Uprawnienia: 

Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia,  zgodnie z rozporządzeniem MEN, na podstawie którego można przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia do obsługi i konserwacji podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych i przewoźnych oraz samojezdnych wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne
UWAGA! Wniosek składa się z dwóch części:

  • w pierwszej wnioskuje się o sprawdzenie kwalifikacji, za co pobierana jest opłata w wysokości 152 zł (zgodnie z art. 23 p. 4 ustawy o dozorze technicznym);
  • w drugiej można wnioskować o wydanie certyfikatu przez Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT-CERT w języku angielskim (cena jest ustalana przez UDT-CERT i wynosi 61 zł z VAT).

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON