Szkolenie e-learning

Zapraszamy na kurs i egzamin na uprawnienia energetyczne - G1, G2, G3 E i D. Nabór do nowej grupy. Koszt: 350,00 zł.      Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON


I WJO – WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE SPECJALIZOWANE (obsługa i konserwacja)
II WJO – WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE (obsługa i konserwacja)

Cel kursu:


Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi i konserwacji wózków z mechanicznym napędem podnoszenia – kat. I WJO. i II WJO.

Do kogo skierowany jest kursy?

Kursy adresowany jest do osób chcących zdobyć uprawnienia do obsługi
i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych
z napędem elektrycznym i silnikowym oraz instalacją gazową – kat. I WJO. i II WJO.

Wykładowcy:

Instruktorzy – praktycy, posiadający uprawnienia do obsługi i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych – kat. I WJO. i II WJO.

Uprawnienia: 

Program kursu  zarejestrowany w ODK Mysłowice pod numerem 1176/IX/06 może zakończyć się egzaminem wewnętrznym i wydaniem  uprawnień przez pracodawcę.

Alternatywnie kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia,  zgodnie z rozporządzeniem MEN, na podstawie którego można przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia do obsługi i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych wydawane są wówczas przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne
UWAGA! Wniosek składa się z dwóch części:

  • w pierwszej wnioskuje się o sprawdzenie kwalifikacji, za co pobierana jest opłata w wysokości 152 zł (zgodnie z art. 23 p. 4 ustawy o dozorze technicznym);
  • w drugiej można wnioskować o wydanie certyfikatu przez Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT-CERT w języku angielskim (cena jest ustalana przez UDT-CERT i wynosi 61 zł z VAT).

 

Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON