Szkolenie e-learning

Zapraszamy na kurs i egzamin na uprawnienia energetyczne - G1, G2, G3 E i D. Nabór do nowej grupy. Koszt: 350,00 zł.      Korzystaj z naszych usług – odpisuj PFRON


Podatki

PODATKI

Zakres oferowanych usług:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • ewidencja i rozliczanie podatku VAT
 • doradztwo księgowe i finansowe
 • doradztwo podatkowe
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • rejestracja firm w US
 • dostarczenie dokumentacji do US
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

KADRY

Zakres oferowanych usług:

 • prowadzenie dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy:
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie umów o pracę i wystawianie świadectw pracy
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy i urlopów
 • sporządzanie list płac, deklaracji do ZUS i US
 • zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i ich wyrejestrowanie po okresie zatrudnienia

 

Sporządzanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, funduszu socjalnego.
Sporządzanie sprawozdań do GUS i deklaracji PFRON.
Rozliczenie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON.